Bagem.lv palīdzēs izvēlēties Jums izdevīgāko piedāvājumu.

Jums ir iespēja sajust atšķirību starp Jūsu Internetu un piedāvājumu no bagem.lv.

Vai ir iespējams maksāt mazāk par ātrāku un kvalitatīvu Internetu? Pārliecinieties par to!

5

 • Jūsu datora bezmaksas apkalpošana
 • Tehniskais atbalsts pa tālr. 28613131
 • Bezmaksas pieslēgums
 • Bez piesaistes pie līguma
 • Reālā IP adrese
Bagem.lv ātrums Jūsu ātrums
 • EUR 6,99
  Latvija
  Ārzemes
  Download līdz 50Mb/s
  Upload līdz 15Mb/s
  Download līdz 10Mb/s
  Upload līdz 2,5Mb/s
 • EUR 14,00
  Latvija
  Ārzemes
  Download līdz 100Mb/s
  Upload līdz 45Mb/s
  Download līdz 20Mb/s
  Upload līdz 10Mb/s